Idéen med denne bloggen er å samle stoff og interessante linker om temaet "lokal produksjon". Innspill mottas med takk. Bruk gjerne kommentarfeltet.

Hva er hensikten med denne bloggen?

Hensikten med denne bloggen er å utforske et viktig samfunnmessig tema: Lokal produksjon.

Hele den industrielle æraen har dreid seg i stor grad om sentralisering av samfunnsfunksjoner både innen produksjon av varer og tjenester og bosetting.

Råvarer kan i dag produseres i én verdensdel for så å foredles i annen verdensdel for deretter å konsumeres i en tredje verdensdel for til slutt å resirkuleres i en fjerde.

Denne formen for sivilisasjon setter miljø og økosystemer under et forurensningsmessig press.

Vil denne utviklingen snu?
Er vi villig til å betale mer for produktene for å spare miljøet?
Vil myndighetene skattlegge forurensning slik at det ikke lønner seg å transportere varene jorden rundt?
Vil ny teknologi gjøre lokal eller distribuert produksjon der både råvarer og kunder finnes konkurransedyktig?


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer Linker til dette innlegget

Mine blogger

Are Karlsens blogg

Husmenighet

Lev Billig!

Lokal produksjon

Macspesialisten