Idéen med denne bloggen er å samle stoff og interessante linker om temaet "lokal produksjon". Innspill mottas med takk. Bruk gjerne kommentarfeltet.

EU hindrer favorisering av lokal produksjon

Selv om lokal produksjon kan påvises å ha gunstig miljømessig effekt, hindrer EUs regelverk at det tas slike hensyn når det offentlige inngår kontrakter.

Det er det offentlige nettstedet for offentlige innkjøp i Norge, Doffin, som kunngjør dette, etter at de svenske konkurransemyndighetene har utredet saken.

Les mer om EUs motstand mot lokal produksjon.


Share/Save/Bookmark

Hydrogen produseres og selges lokalt i Drammen

En bensinstasjon på Kjelstad utenfor Drammen har en egen tappestasjon for hydrogen. Det interessante er at denne hydrogenen produseres lokalt som et biprodukt fra en avfallsfylling i nærheten, ifølge Buskerud Fylkeskommune.

Les mer om hydrogen i Drammen.


Share/Save/Bookmark

Bidra med sosiale bokmerker!

Sosiale bokmerker er bokmerker som ligger på nettet og som alle kan se. Jeg bruker tjenesten delicious.com til å lagre mine bokmerker. Dermed slår jeg flere fluer i én smekk:

- Gjør meg uavhengig av hvilken maskin jeg jobber på dersom jeg vil bruke en av mine bokmerker
- Bokmerkene kan nås uansett hvilken nettleser jeg bruker
- Jeg kan dele bokmerkene med andre
- Jeg kan dele bokmerker via RSS-gadgets eller nyhetsgeneratorer.

Beklager det tekniske språket! I høyrespalten finner du en gadget som samler opp de siste artiklene på nettet som er tagget lokalproduksjon i det sosiale bokmerkesystemet delicious.com.

Dersom du finner interessante artikler om dette emnet, og du skulle finne på å ta delicious.com i bruk og tagge det med lokalproduksjon, så vil også denne artikkelen komme til syne i nyhetsgeneratoren i høyrespalten.

Det er flott dersom du vil bidra på denne måten!


Share/Save/Bookmark

Småkraftverk motarbeides av naboer på grunn av økt nettleie

Dersom du er så uheldig å få et småkraftverk i nabolaget, vil din nettleie hos strømleverandøren kunne dobles. Dette fordi utbyggingen av strømnettet er noe som belastes forbruker.

Ler mer om dette: Lokale kostnadsøkninger i nett


Share/Save/Bookmark

Nyheter om "lokal produksjon"

Jeg tar sikte på å samle nyheter og informasjon om temaet "lokal produksjon". I høyrespalten finner du en gadget som samler nyheter om temaet.


Share/Save/Bookmark

Hva er hensikten med denne bloggen?

Hensikten med denne bloggen er å utforske et viktig samfunnmessig tema: Lokal produksjon.

Hele den industrielle æraen har dreid seg i stor grad om sentralisering av samfunnsfunksjoner både innen produksjon av varer og tjenester og bosetting.

Råvarer kan i dag produseres i én verdensdel for så å foredles i annen verdensdel for deretter å konsumeres i en tredje verdensdel for til slutt å resirkuleres i en fjerde.

Denne formen for sivilisasjon setter miljø og økosystemer under et forurensningsmessig press.

Vil denne utviklingen snu?
Er vi villig til å betale mer for produktene for å spare miljøet?
Vil myndighetene skattlegge forurensning slik at det ikke lønner seg å transportere varene jorden rundt?
Vil ny teknologi gjøre lokal eller distribuert produksjon der både råvarer og kunder finnes konkurransedyktig?


Share/Save/Bookmark

Mine blogger

Are Karlsens blogg

Husmenighet

Lev Billig!

Lokal produksjon

Macspesialisten